Regulamin

Regulamin w wielkim skrócie. Pełny tekst regulaminu poniżej:

 • Konto jest przypisane do jednej osoby
 • Dostęp miesięczny –płatność cykliczna pobierana automatycznie co miesiąc, dostęp roczny - płatność jednorazowa
 • Nie mamy dostępu do Twoich danych z karty płatniczej/kredytowej. Płatności obsługuje firma Tpay.com razem z Elavon
 • Masz 30 dni na rezygnację z naszych usług
 • W każdej chwili możesz zrezygnować z abonamentu – brak okresów wypowiedzenia
 • Wystawiamy faktury VAT – jesteśmy polską firmą i wystawiamy faktury VAT ze stawką 23%
 • Chcemy, żebyś naprawdę zaczął uczyć się z nami : )

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.iNauka.pl jest firma IT&Business Training Mateusz Grabowski ul. Zygmunta Starego 1/3 44-100 Gliwice, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 6312273946, REGON: 240829920, adres poczty elektronicznej: hello@iNauka.pl.
 2. Swoje wątpliwości oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować na adres hello@iNauka.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
 5. W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie korzystamy z narzędzi technicznych związanych z analizą i obsługą strony internetowej. Narzędzia te nie służą nam do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Korzystamy z:
  1. Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW,
  2. Google AdWords – system reklamowy pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących,
  3. Yandex Metrica, Heap Analytics, HotJar – są narzędziami służącymi do analizy strony internetowej,
  4. Powiadomienia Push – powiadomienia pojawiające się w czasie rzeczywistym na ekranie komputera,
  5. Livechat – usługa firmy Live Agent zapewniająca możliwość prowadzenia rozmów z Państwem.
  6. Pixel Facebook-a
  7. Disqus – obsługa komentarzy do lekcji.
 6. Warunkiem korzystania z serwisu iNauka.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 7. Administrator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin.
 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ:
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w trzech celach, zależnie od wyrażonej zgody:
  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  2. wysyłania ofert, newslettera – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  3. do celów korzystania przez Państwa z udostępnianych opcji serwisu iNauka.pl – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w momencie rejestracji w serwisie iNauka.pl.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. Adres rozliczeniowy – wymagany przez operatora płatności
  5. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego, bądź wprowadzone przez Państwa dobrowolnie podczas uzupełniania informacji o sobie po zalogowaniu się do serwisu iNauka.pl.
 3. Naszym celem jest udostępnianie filmów instruktażowych, organizacje webinarów, wyzwań, testów etc. 
 4. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 5. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
 6. Państwa dane w pewnym zakresie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany np. wyświetlanie reklamy uwzględniającej zaintersowania.

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany, jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania przez formularz kontaktowy będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania, byśmy ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych bądź dochodzenia roszczeń.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane do Państwa albo bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne na Państwa temat dane przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 6. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego biura na hello@iNauka.pl.
 7. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści oraz zdjęcia i gwarantuje, że są zgodne ze stanem faktycznym oraz z prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej w serwisie iNauka.pl przez Użytkownika, lub blokady konta, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z Regulaminem, o czym osoba, która zamieściła bieg i zostanie poinformowana drogą mailową.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 1. ZABRONIONE SĄ WSZELKIE DZIAŁANIA SPRZECZNE Z PRAWEM, W SZCZEGÓLNOŚCI:
 1. Konto jest przypisane tylko i wyłącznie do jednej osoby.
 2. Wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
 3. Publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają nagość, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc.
 4. Wykorzystywanie serwisu iNauka.pl do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych. W tym zastraszanie, nękanie i atakowanie innych Użytkowników, zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu iNauka.pl z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących).
 5. Podawanie fałszywych danych osobowych w serwisie iNauka.pl i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
 6. Wykorzystywanie praw autorskich lub znaków towarowych serwisu iNauka.pl, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu.
 7. Publikowanie w serwisie iNauka.pl dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji.
 8. Ponadto zabronione jest publikowanie wszelkich komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie iNauka.pl.

VII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Administrator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne trwały możliwie najkrócej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, REKLAMACJE, ZWROTY

 1. Portal iNauka.pl udostępnia dodatkowe funkcje na zasadzie funkcji premium. Funkcje premium są funkcjami płatnymi. Realizacja zamówienia polega na przejściu procesu zakupu po zalogowaniu w zakładce premium. Płatność za funkcje premium jest realizowana poprzez portal Tpay. Aktualny cennik usług jest dostępny na stronie Cennik.  
 2. Dostępne formy płatności za dodatkowe funkcje to: płatność kartą kredytową, płatność przelewem, płatność Blikiem i inne rodzaje płatności wspierane przez operatora Tpay.com
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail hello@iNauka.pl. Reklamacja powinna zawierać:
  • wskazanie użytkownika w sposób umożliwiający identyfikację
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację
  • wskazanie żądania.

Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem będą przesyłane użytkownikowi na wskazany adres e-mail do kontaktu.

 1. Gwarancja na realizację funkcji dodatkowych obowiązuje podczas całego okresu ich użytkowania. W razie pytań związanych z gwarancją proszę kontaktować się bezpośrednio na email hello@iNauka.pl.
 2. Klient może żądać zwrotu pieniędzy wpłaconych za dostęp do www.iNauka.pl do 30 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail hello@iNauka.pl lub przez formularz na stronie lub osobiście w siedzibie firmy ul. Zygmunta Starego 1/3 w Gliwicach. Firma ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
 1. PŁATNOŚCI
 1. Na portalu iNauka.pl występują następujące formy płatności:
  • rekurencyjne (opłata jest pobierana w formie cyklicznej co miesiąc - automatycznie)
  • jednorazowe (opłata jest pobierana tylko jeden raz podczas transakcji np. przelew internetowy lub przelew bankowy)
 2. Forma rekurencyjna jest dostępna przy płatności za okres miesięczny. Kwota miesięcznego zobowiązania na ściśle określony czas może być zmniejszona poprzez wykorzystanie kodu rabatowego.
 3. Rezygnacje z płatności cyklicznych można dokonać w zakładce Moje konto dostępnej po zalogowaniu się użytkownika. Po rozwinięciu szczegółów wykupionych pakietów jest dostępna opcja –anuluj subskrypcję. Wybranie tej opcji oznacza anulowanie subskrypcji i opłata cykliczna nie będzie pobierana.
 4. Transakcja cykliczna jest obsługiwana przez operatora Tpay.com.  Wszelkie dane dotyczące karty są przechowywane przez Tpay.com i partnerów współpracujących z tą firmą np. Elavon (obsługa kart)
 5. Użytkownik, zawierając umowę z firmą IT&Business Training Mateusz Grabowski oraz wybierając określony pakiet, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (Tpay.com) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 6. Ceny podane w cenniku są cenami brutto i zawierają 23% VAT-u
 1. KODY RABATOWE
 1. Administrator może przekazać Użytkownikowi kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Użytkownikiem.
 2. Aby skorzystać z kodu rabatowego, Użytkownik musi posiadać konto na portalu iNauka.pl oraz musi dodać kod w ustawieniach profilu.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu dodania go przez Użytkownika w swoim koncie.
 5. Skorzystanie z kodu rabatowego jest dobrowolne i zależy od Użytkownika.
 6. Przypisane kody rabatowe do konta Użytkownika nie sumują się ze sobą. Użytkownik ma możliwość korzystania w danej chwili z jednego kodu rabatowego.
 7. Otrzymany od Administratora kod rabatowy może być użyty tylko raz przez jednego Użytkownika.
 8. Administrator ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu.
 9. Kod rabatowy wykorzystany przy płatności cyklicznej może obowiązywać na kilka transakcji, która jest określona w ustawieniach Użytkownika.

 

Polityka prywatności

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.